Kloakarbejde

Gustav Nielsen’s Eftf. ApS er autoriseret kloakmester.
Mange års erfaring samt en godkendelse fra Kloakmesterens
Kvalitetskontrol, er med til at garantere et godt produkt.

Vi tilbyder bla. udførelse af følgende arbejdsopgaver:

  • Nyanlæg
  • Renovering
  • Udskillere
  • Pumpeanlæg
  • Nedsivning
  • Samletanke
  • Linieafvanding
  • Drænanlæg
  • Forsikringsskader
  • TV-inspektion